Saturday, February 28, 2009

Posisi...tepiPosisi adalah penting dalam meletakkan objek utama sebagai motif. Mungkin posisi yang saya ambil untuk meletakkan pokok itu adalah di tepi kerana warna juga memainkan peranan dalam menonjolkan objek utama. Warna hijau dan putih sebagai latar memberikan keseimbangan dengan warna merah dinding. Keseimbangan itu perlu dan banyak memainkan peranan.

No comments: