Thursday, March 19, 2009

Masa dan hadapan...


Sedikit kesan khas diberikan untuk gambar ini. Entah apa yang saya fikirkan ketika itu. Mungkin sedikit falsafah hidup bermain dalam fikiran saya. Memandangkan pada waktu itu, saya memikirkan masa depan saya semasa belajar di UPSI sekarang. Banyak perkara perlu diambil berat dan dipandang serius. Bukan sekadar kuliah, tugasan malah tanggungjawab kepada keluarga. Rindu kepada keluarga di rumah menyebabkan saya agak berserabut dengan kehidupan di kampus. Sentiasa memikir ke depan, itulah corak yang bermain dalam fikiran saya.