Saturday, September 06, 2008

Hari Sabtu.... 6 September 2008


S
esuatu yang amat bermakna bagi hidup saya hari ini iaitu saya telah berjaya berpuasa sehingga hari keenam Ramadhan...hehehe.. Saya rasa agak tenang pada hari ini kerana saya berjaya menyiapkan beberapa tugasan kuliah dan dalam masa yang sama saya telah menghadapi masalah untuk menyiapkan beberapa lagi tugasan kuliah. Inilah tugas sebagai seorang mahasiswa dan saya berharap agar saya mampu untuk teruskan pengajian saya dengan penuh kegembiraan walaupun ada kesedihan yang turut bersama.

No comments: