Monday, August 04, 2008

Berkumpulan...


Kerja berkumpulan adalah satu gerak kerja yang mencabar untuk saya. Setiap keputusan perlulah mendapat persetujuan daripada semua pihak. Sama ada setuju atau tidak, kita perlu mengambil kira semua aspek. Berkumpulan akan membuatkan kita lebih yakin dengan keputusan yang kita buat dan akan ada perdebatan antara ahli kumpulan jika sesuatu perkara itu serius. Menjadi satu tanggungjawab memilih seorang ketua kumpulan bagi membimbing dan menjadi penyelesai perbincangan. Ahli kumpulan perlu sebulat suara menerima keputusan yang dibuat bersama apabila ketua kumpulan mengumumkan keputusan yang dibuat. Ini adalah langkah-langkah membuat keputusan dalam kumpulan. Saya telah banyak menimba pengalaman dan kebanyakkannya saya akan berpeluang menjadi ketua kumpulan. Bukan mudah yang disangka. Menjadi ketua kumpulan, kita seharusnya bersama-sama ahli kumpulan bekerjasama untuk menjadi kumpulan yang terbaik.

No comments: